Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van Fysiotherapie Flenter is met grote zorg samengesteld. Fysiotherapie Flenter kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Fysiotherapie Flenter. Fysiotherapie Flenter streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Locatie Koningshaven

013 5366289
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Let op

vanaf 27-3 is onze praktijk op Korvel verhuisd naar Gezondheidscentrum Korvelse Kerk.U vindt ons op het Korvelplein 184 in de Kerk. Het ligt schuin tegenover onze oude locatie.

You have Successfully Subscribed!