Onze praktijk

Welkom bij Fysiotherapie Flenter. Op deze site vindt u informatie over onze praktijk, onze behandelmethodes en specialisaties. U leest er over onze persoonlijke benadering en maakt alvast kennis met de specialisten.

Volg ons op Facebook.

Locatie Koningshaven

Kruisvaardersstraat 32 B
5021 BE Tilburg 013 5366289 kruisvaardersstraat@flenter.nl

Locatie Koningshaven

Kruisvaardersstraat 32 B
5021 BE Tilburg 013 5366289 kruisvaardersstraat@flenter.nl

Team

Martijn van Akkerveeken MSc

Martijn van Akkerveeken MSc

 • Algemene fysiotherapie
 • Manuele therapie MSc (Master of Science)
 • Therapie bij rug- en nekklachten
 • Therapie bij enkelblessures

Aanwezig: ma t/m vr
(behandeling aan huis in overleg)

Petra Flenter

Petra Flenter

 • Algemene fysiotherapie
 • Claudicatio Intermittens/etalagebenen
 • Bekkentraining
 • Incontinentietraining
 • Mulligan Concept
 • Medical Taping
 • Oedeemtherapie
 • Mc Kenzie Lwk

Aanwezig: ma/di/do
(behandeling aan huis in overleg)

Ton de Kort

Ton de Kort

 • Algemene fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Manuele therapie bij kinderen
 • Therapie bij ziekte van Parkinson
 • Therapie bij Niet Aangeboren Hersenaandoeningen
 • Sportrevalidatie
 • Sportmassage
 • Dry needling

Aanwezig di/wo/do/vr
(behandeling aan huis in overleg)

Sanne van Dam

Sanne van Dam

 • algemeen fysiotherapeute
 • kinderfysiotherapeute i.o.
Dany Khayat

Dany Khayat

 • Algemene fysiotherapie
 • Manuele therapie i.o.

Aanwezig: di/wo/do
(behandeling aan huis in overleg)

Emma Ooijen

Emma Ooijen

 • algemeen fysiotherapeute
 • geriatriefysiotherapeute i.o.
Eva Verhoeven

Eva Verhoeven

 • oedeemtherapeute
Hanna Wagner

Hanna Wagner

 • Algemene fysiotherapie
 • sportfysiotherapeute i.o.

Maatschap Fysiotherapie Flenter:
Bernard Boink
Petra Flenter
Ton de Kort

Reanimatie
Al onze teamleden hebben een reanimatiecertificaat. Op onze beide locaties – Koningshaven en Korvel – is een AED aanwezig.

Route

Locatie Koningshaven

Rondom onze locatie Koningshaven in Tilburg Zuidoost kunt u gemakkelijk een gratis parkeerplek vinden. 

Kruisvaardersstraat 32 B
5021 BE Tilburg
013 5366289
kruisvaardersstraat@flenter.nl   

Locatie Korvel

Onze praktijk aan de Korvelseweg – Tilburg Zuid – is vlakbij het Korvelplein.

Korvelseweg 263
5025 JG Tilburg
013 5425353
fysiokorvel@flenter.nl 

Huisregels

 

Aanmelden
Gaat u zich bij ons aanmelden? Dan vragen we naar uw identiteitsbewijs, uw zorgverzekering en – indien van toepassing – naar de verwijsbrief. U hebt geen verwijsbrief nodig, tenzij het gaat om een behandeling aan huis of een van de aandoeningen op de Chronische lijst Fysiotherapie. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Legitimatie
Sinds 1 juni 2009 zijn we verplicht uw burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. Daarom vragen we bij de eerste behandeling naar uw legitimatie in de vorm van een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

 

Behandelplan
De eerste behandeling bestaat uit een onderzoek van ongeveer dertig minuten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek stelt de therapeut uw behandelplan op. Daarin vindt u de therapievorm en het aantal behandelingen terug. Uiteraard spreekt de therapeut het plan zorgvuldig met u door.

 

Afmelden
Moet u onverhoopt een afspraak afzeggen? Het is belangrijk dat u zich minimaal 24 uur van te voren afmeldt. Anders zijn we genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Naar tarieven

 

Vergoeding
De verantwoordelijkheid voor een (toereikende) verzekering voor fysiotherapie en/of manuele therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Twijfelt u over uw recht op vergoeding? Dan kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Naar tarieven

 

Privacy
Uw fysiotherapeut houdt – om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren – een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. U hebt altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Vindt u dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd? Dan kunt u uw fysiotherapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. De therapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

 

Calamiteiten
We hebben voor beide locaties – Koningshaven en Korvel – een noodplan opgesteld. Volg in geval van een calamiteit de aanwijzingen op van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie).

 

Klachten
Bent u niet tevreden over uw behandeling? Vertel het eerst aan uw therapeut. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een van de leden van onze maatschap. Blijft u met twijfels zitten? Dan kunt u gebruikmaken van de Klachtenregeling fysiotherapie.

 

Diefstal
We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van onze bezoekers.

 

Hygiëne
We verwachten van u als patiënt dat u de hygiënische regels voor een goede lichaamsverzorging in acht neemt. We verzoeken u om uw eigen handdoek mee te nemen naar elke behandeling.


Rookbeleid
Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Tarieven

Kunnen we de behandeling niet rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u rekening houden met de volgende tarieven:

 

Behandeling € 32,-
Behandeling aan huis € 42,-
Behandeling in instelling € 35,-
Behandeling manuele therapie € 42,-
Behandeling oedeemtherapie, € 42,-
Behandeling kinderfysiotherapie € 42,-
Behandeling psychosomatische fysiotherapie € 42,-
Intake (1e afspraak) € 45,-
Eenmalig verslag € 56,-
Blessurepreventie € 32,-
Sportspreekuur € 32,-
Sportmassage (30 minuten) € 32,-

Locatie Koningshaven

013 5366289
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Update betreffende de maatregelen voor het Corona virus

Update betreffende de maatregelen voor het Corona virus

You have Successfully Subscribed!